Skattesvig

De ansatte hos ADVOKATFIRMAET SMAJIC har særlig erfaring med at føre sager om skatte- og momssvig ved domstolene. De ansatte hos ADVOKATFIRMAET SMAJIC har alle en fortid med behandling af skattesager og ADVOKATFIRMAET SMAJIC er derfor et oplagt valg som din forsvarer i sager om skatte- og momssvig.

Som udgangspunkt er en skattesag en civil sag, som behandles efter retsplejelovens regler om civil retspleje.

SKAT har gennem de senere år indført en række kontrolprojekter, hvoraf bl.a. ”Projekt kreditkort” og ”Projekt Skattely” kan nævnes. Disse kontrolprojekter har medført en stigning i antallet af civile skattesager, som bliver til strafferetssager og i stadigt større omfang sker det, at den civile skattesag bliver til en meget omfangsrig straffesag, hvor det er en fordel at vælge en forsvarer med indsigt i skattesager.

ADVOKATFIRMAET SMAJIC har en særlig indsigt i denne type sager og vil til enhver tid nedlægge påstand om frifindelse. Teamet hos ADVOKATFIRMAET SMAJIC gennemgår sagens materiale grundigt og SKATs opgørelse af det unddragne beløb vil blive efterset, idet der kan foreligge fradragsberettigede udgifter, som Skattemyndigheden ikke har modregnet i sin opgørelse.

Henset til den meget lange sagsbehandlingstid i denne type sager, vil der være tilfælde, hvor der kan nedlægges påstand om, at et ellers strafbart forhold er helt eller delvist forældet.