Skattesagen bliver til en straffesag

I tilfælde, hvor Skattemyndigheden har lagt til grund, at skatteunddragelsen overstiger et beløb på kr. 500.000,00, vil der blive indledt en straffesag i overensstemmelse med straffelovens § 289. Det er dog ikke beløbsgrænsen alene, der indleder en straffesag. Anklagemyndigheden skal desuden påvise, at den tiltalte har haft forsæt til skatteunddragelsen.

I straffesager om skatte- og momssvig er det således vores opgave som forsvarsadvokat at påvise, at den tiltalte ikke har haft forsæt til handlingen, men at der alene er tale om uagtsomhed.

Hvis man ikke betaler sin skat, bliver man straffet.

Straffen for skattesvig er reguleret i såvel skattekontrollovens §13 og straffelovens § 289, hvoraf det fremgår, at der kan idømmes en bødestraf eller fængsel i op til 8 år, afhængig af skatteunddragelsens størrelse og hvorvidt der er handlet med forsæt(bevidst) eller uagtsomt(ubevidst).

Sager om skattesvig er ofte meget komplekse og du bør derfor have en forsvarsadvokat med fra starten.

Er du tiltalt for skattesvig så kontakt ADVOKATFIRMAET SMAJIC for en uforpligtende samtale.