Retssagen

I forbindelse med straffesagen vil du som tiltalt være tilstede under hele retssagen. Som din forsvarer forbereder vi dig på retssagen og gennemgår sagens faser fra dag til dag.

Traditionelt foregår en retssag på følgende måde:

Byret:

 • Anklageskriftet læses højt
 • Den anklagede erklærer sig skyldig eller ikke skyldig
 • Tiltalte afhøres af anklager
 • Tiltalte afhøres af forsvareren
 • Vidneafhøring
 • Procedure
 • Tiltaltes mulighed for at udtale sig
 • Domsafsigelse

Efter byrettens dom rådgiver din forsvarer dig om sagens videre forløb. Hvis du og din forsvarer bliver enige om, at sagen skal ankes til Landsretten, vil forløbet være således:

Landsret:

 • Byrettens dom læses højt
 • Tiltaltes forklaring læses højt
 • Supplerende spørgsmål til tiltalte
 • Vidneafhøring
 • Procedure
 • Tiltaltes mulighed for at udtale sig
 • Domsafsigelse

Landsrettens dom kan i særlige tilfælde ankes til Højesteret, men det er oftest Landsrettens dom, der er den endelige dom i straffesagen.

ADVOKATFIRMAET SMAJIC fører din sag hele vejen, og du kan altid have tillid til os som din forsvarsadvokat.