Organiseret kriminalitet

Sager der omhandler organiseret kriminalitet, er sager der i folkemunde bliver omtalt som ”narkosager”, ”rocker-bandesager” etc.

De ansatte hos ADVOKATFIRMAET SMAJIC har deltaget i adskillige større straffesager om bl.a. handel med euforiserende stoffer og sager vedrørende bandekriminalitet. Denne type af sager oplever ofte meget stor mediebevågenhed, hvorfor klientens ret til fortrolighed og diskretion i særdeleshed iagttages hos ADVOKATFIRMAET SMAJIC.

Som forsvarsadvokat i sager om organiseret kriminalitet er det advokatkontorets styrke, at vi har en tværfaglighed, som giver forsvareren mulighed for at bestride de af anklagemyndigheden fremlagte beregninger både med en juridisk og i særdeleshed en økonomisk tilgang.