Økonomisk kriminalitet

I sager, hvor tiltalen lyder på overtrædelse af straffelovens regler, om bedrageri, underslæb eller skattesvig, er det vigtigt, at du finder en forsvarsadvokat, som har erfaring med at føre denne type af sager. Sager om økonomisk kriminalitet adskiller sig fra andre straffesager ved, at det ofte er meget kompliceret regnskaber og beregninger som anklagemyndigheden fremlægger som bevismateriale.

Hos ADVOKATFIRMAET SMAJIC får du et team bestående af advokater, jurister og erhvervsjurister til din rådighed. Denne unikke sammensætning betyder, at ADVOKATFIRMAET SMAJIC som din forsvarsadvokat til enhver tid kan give dig et gennemarbejdet og fuldstændigt forsvar i sager om økonomisk kriminalitet.

Sager om økonomisk kriminalitet efterforskes enten hos politiet i de enkelte politikredse eller af Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (SØIK). I sager, hvor der er et element af organiseret kriminalitet indblandet, er det SØIK, der står for efterforskningen.

De ansatte hos ADVOKATFIRMAET SMAJIC har erfaring med at føre økonomiske sager ved domstolene, der bl.a. omhandler

  • Bedrageri
  • Underslæb
  • Hvidvaskning
  • Skatte – og momssvig