Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte ADVOKATFIRMAET SMAJIC for en uforpligtende samtale. Alle henvendelser til ADVOKATFIRMAET SMAJIC er underlagt fuldkommen tavshedspligt og behandles med diskretion.

ADVOKATFIRMAET SMAJIC er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og skal til enhver tid følge de i retsplejeloven fastsatte regler om god advokatskik.

ADVOKATFIRMAET SMAJIC er desuden underlagt de advokatetiske regler, hvilket betyder, at klienten til enhver tid kan føle sig tryg ved at vælge ADVOKATFIRMAET SMAJIC som sin forsvarsadvokat.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

ADVOKATFIRMAET SMAJIC med cvr. nr. 37 15 84 61, består af jurister og advokater der er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og alle advokater er en del af Advokatsamfundet.

ADVOKATFIRMAET SMAJIC er et specialiseret strafferetskontor og fungerer udelukkende som forsvarer i straffesager.

ADVOKATFIRMAET SMAJIC har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V., efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater ansat hos ADVOKATFIRMAET SMAJIC.

ADVOKATFIRMAET SMAJIC har klientkonto i Sydbank reg.nr. 6845 kontonr. 1884818.

Klager over advokater skal indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Yderligere oplysninger herom findes på www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.