Hvad er straffen for at have en kniv på sig?

I våbenloven findes reglerne om forbud mod visse knive.

Efter våbenlovens § 4 er det forbudt af bære eller besidde kniv eller dolk på offentligt tilgængelige steder. Det vil sige uddannelsessteder, ungdomsklubber, fritidsordninger eller lignende.

Forbuddet gælder dog ikke, hvis det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Desuden vil der være tale om en lovlig kniv, hvis der er tale om en foldekniv med en klinge på højst 7 cm, som ikke kan fastlåses i udfoldet position.

Erhvervsudøvelse:

Hvis en kniv skal anvendes som værktøj i (lovligt) erhverv, f.eks. en håndværkers besiddelse af kniv som led i erhvervsudøvelsen, er det tilladt at bære og besidde den på offentligt tilgængeligt sted. Man må således også gerne bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra det arbejde, hvor kniven skal anvendes.

Jagt:

Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med jagt, er det tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor jagten foregår.

Lystfiskeri:

Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med lystfiskeri, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor lystfiskeriet foregår.

Sportsudøvelse:

Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med en sportsaktivitet, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra sportsaktiviteten.

Andet lignende anerkendelsesværdigt formål:

En kniv vil også lovligt kunne bæres og besiddes som led i en lovlig fritidsaktivitet. Det kan f.eks. være spejdere eller andre, der dyrker friluftsvirksomhed såsom vandreture, skovture mv. og i den forbindelse anvender kniv. Det er således også tilladt at bære og besidde kniven direkte til eller fra den lovlige fritidsaktivitet.

For følgende knivtyper gælder det, at disse er forbudt at erhverve, besidde, bære eller anvende i alle tilfælde medmindre der er givet særskilt tilladelse fra politiet:

  • Enhåndsbetjente foldeknive
  • Springknive
  • Knive, der er konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd
  • Knive med en klinge på over 12 cm
  • Knive og dolke med en klinge på over 12 cm kan anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, hvis de er udformet hertil.

Straffen for besiddelse af våben:

Udgangspunktet for overtrædelse af våbenloven, i forhold til knive, er en bøde på 3.000 kr. Der kan dog blive tale om fængselsstraf under skærpende omstændigheder som gentagelsestilfælde.