Forsvarerens arbejde

ADVOKATFIRMAET SMAJIC sætter en ære i at involvere dig i din sag og oplyse om, så snart der er nyt i sagen.

Under forberedelse af sagen gennemgår vi sagens dokumenter med dig og kommer med vores forslag til en strategi, som giver dig det bedste forsvar. Som en del af denne strategi drøfter vi med dig i hvilket omfang, du skal lade dig afhøre af politiet og i den forbindelse, om du ønsker, at vi som forsvarer skal deltage i sådanne afhøringer. Udgangspunktet er, at du ikke bør udtale dig til politiet, før du har drøftet sagen med din forsvarer.

Det er vores opgave som din forsvarer at fremskaffe relevant dokumentation, som kan give dig det bedste forsvar. I den forbindelse er det også vores ansvar som forsvarsadvokat at sørge for, at de beviser, som anklagemyndigheden har til hensigt at gøre brug af under en retssag er indsamlet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt det er nødvendigt, som supplement til anklagemyndighedens beviser, foretager vi også egne undersøgelser, herunder afhøring af vidner, til brug for din sag, så vi kan give dig det bedst mulige forsvar.

Under retssagen er det vores opgave at levere et overbevisende stykke arbejde og opnå det bedst mulige resultat for dig. Det er vigtigt for os, at du under hele forløbet føler dig repræsenteret bedst muligt og trygt kan være tilstede i retslokalet.

Med ADVOKATFIRMAET SMAJIC som din forsvarer får du en særdeles effektiv forsvarer, der brænder for at give klienten det absolut bedste forsvar og sørger for, at klientens rettigheder bliver overholdt og behandlet korrekt.