Forløbet af en straffesag

Forløbet kan i korte træk illustreres som figur 1.

Figur 1

Fra det tidspunkt, hvor du bliver sigtet i en straffesag, får du også en sigtets rettigheder. Dette betyder, at politiet skal oplyse dig om, at du ikke har pligt til at svare på deres spørgsmål. Som din forsvarer anbefaler vi, at du ikke udtaler dig til politiet eller andre uden at have rådført dig med din forsvarer.

Du har som sigtet ret til en beskikket forsvarer, hvilket betyder, at Staten i et vist omfang betaler udgifterne til din forsvarer. Du har ret til selv at bestemme, hvem du ønsker skal være beskikket. Såfremt du får beskikket en advokat af retten, har du altså ret til en anden forsvarsadvokat efter eget valg.

Du har altså mulighed for at have din foretrukne forsvarer med hele vejen.