Beslaglæggelse

Der findes klare regler om, hvornår politiet må beslaglægge dine ejendele. Det er dog vigtigt for dig at vide, at der kun må ske beslaglæggelse, såfremt du er mistænkt.

Når politiet foretager beslaglæggelse, vil det som oftest være i forbindelse med efterforskningen af en sag. I et sådan tilfælde, er der tale om et tvangsindgreb, hvorfor politiet skal være i besiddelse af en dommerkendelse, som er en godkendelse fra retten til at foretage indgrebet.

Politiet kan dog foretage beslaglæggelse uden rettens godkendelse i tilfælde, hvor ”øjemedet” med beslaglæggelsen, altså grunden til den, ellers ville forspildes, såfremt politiet skulle afvente en dommerkendelse.

Selvom du ikke er mistænkt, kan politiet efter retsplejelovens §803, beslaglægge genstande som du er i besiddelse af, i forbindelse med en efterforskning af en lovovertrædelse, såfremt genstanden kan bruges som bevis, bør konfiskeres eller hvis den er stjålet fra nogen, som derfor har krav på at få den tilbage.

Penge, som du har rådighed over, kan beslaglægges, selvom du ikke er mistænkt, såfremt det sker som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, hvis der er grund til at antage, at disse formuegoder bør konfiskeres.